Pasterz twoich drzew

Inwentaryzacja dendrologicznaInwentaryzacja przyrodniczaSpecjalistyczna ocena drzewa


Diagnostyka
instrumentalna
drzew


Edukacja przyrodnicza

Muzealnictwo przyrodnicze

O mnie

mgr inż. Adam Juźwiak

Przyrodnik, arborysta, inżynier leśnictwa, Certyfikowanym Inspektorem Drzew (CID/87/2017), specjalista GIS, muzealnik. Wykształcenie: 

  • Studia na Wydziale Leśnym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu o specjalizacji Ochrona Środowiska Leśnego (praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Mańki z zakresu fitopatologii drzew).
  • Studia podyplomowe GIS
  • Studia podyplomowe MUZEALNICTWO

Specjalista ds. ochrony przyrody z doświadczeniem w zakresie gatunków związanych z zadrzewieniami krajobrazu kulturowego. Jest wykładowcą i egzaminatorem Instytutu Drzewa, członkiem zarządu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Autor opracowań i ekspertyz, tekstów popularnonaukowych oraz publikacji o charakterze naukowym. 

W latach 2010-2020 związany z Działem Przyrody Muzeum w Kwidzynie oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku.

Kontakt

+48 600 212 068

adamjuzwiak@fangorn.pl