Ocena specjalistyczna i instrumentalna drzewa

W sytuacjach, w których wykonana podstawowa ocena (oparta na zmysłach inspektora) nie wystarcza do określenia właściwej drogi postępowania z drzewem czy zadrzewieniem z pomocą przychodzi ocena specjalistyczna (in. ekspertska). Jej celem jest szczegółowa analiza całego drzew lub jego części oraz siedliska. Po diagnozie ekspert projektuje zabiegi dla utrzymania okazu w stanie akceptowalnego ryzyka dla otoczenia.

Wybór zadań osoby wykonującej ocenę specjalistyczną:

  • Kontrola z poziomu korony,
  • Ocena systemów zabezpieczeń np.: wiązań, podpór
  • Ocena stopnia rozkładu części drzewa w wykorzystaniem specjalistycznego sprzęt np.: rezystograf, świder przyrostowy itp.
  • Pomiary instrumentalne statyki w wykorzystaniem specjalistycznego sprzęt np.: tomografy, próby elato-inklino itp.
  • Analizy biomechaniczne i stosowanie kalkulatorów do oceny statyki i współczynników bezpieczeństwa;
  • Szczegółowa ocena warunków siedliskowych, glebowych w wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu np.: penetrometry, sita glebowe itd.
  • Szczegółowa ocena organizmów powiązanych (szczególnie gatunków chronionych) i fitopatogenicznych.
  • Badanie układu systemu korzeniowego w wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu np.: wykrywacze korzeni itp
  • Ocena parametrów fizjologicznych w wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu np.: chlorofilometry, mierniki prędkości przepływ itp.
Schemat poziomów zarządzania zadrzewieniami

Potrzebujesz oceny specjalistycznej drzew?

FANGORN_logo okrag