Usługi i zakres współpracy

Inwentaryzacja i inspekcja drzew

Podstawowe i zalecane przez Standardy branżowe narzędzia do zarządzania zadrzewieniami i ryzykiem w ich otoczeniu.
Czytaj więcej...

Ocena specjalistyczna i instrumentalna drzewa

Wsparcie procesu zarządzania drzewami przez wykorzystanie instrumentów pomiarowych i badań specjalistycznych.
Czytaj więcej...

Inspekcja drzew sędziwych i pomnikowych

Zindywidualizowane wparcie w zarządzaniu najcenniejszymi okazami drzew
Czytaj więcej...

Nadzór dendrologiczny oraz przyrodniczy przy inwestycjach

Wsparcie procesy inwestycyjnego w zakresie zarządzania zadrzewieniami i dziedzictwem przyrodniczym
Czytaj więcej...

Wsparcie zarządzania zielenią zabytkową

To podstawowe i zalecane przez Standardy branżowe narzędzia do zarządzania zadrzewieniami i ryzykiem w ich otoczeniu.
Czytaj więcej...

Inwentaryzacje i raporty przyrodnicze

To podstawowe i zalecane przez Standardy branżowe narzędzia do zarządzania zadrzewieniami i ryzykiem w ich otoczeniu.
Czytaj więcej...

Muzealnictwo przyrodnicze

Przygotowanie scenariuszy i realizacja wystaw przyrodniczych
Czytaj więcej...

Szkolenia przyrodnicze i dendrologiczne

Realizacja szkoleń przyrodniczych i dendrologicznych dla odbiorców z różnych branż
Czytaj więcej...

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna

Pasjonujące warsztaty przyrodnicze dla młodszych i starszych
Czytaj więcej...

FANGORN_logo okrag