Nadzór dendrologiczny oraz przyrodniczy przy inwestycjach

Proces inwestycyjny to szczególnie trudny czas dla zarządcy terenu (często inwestora). Aby zapewnić ochronę wartości przyrodniczych lub środowiskowych warto ująć je w koncepcji (na etapie przedprojektowym) aby miały swoje miejsce w projekcie. Więcej o tym można przeczytać między innymi w Standardzie Ochrony Drzew i innych Form Zieleni w Procesie inwestycyjnym (czytaj więcej https://fangorn.pl/2024/01/standardy-w-arborystyce/)

Na etapie realizacji projektu (często prac budowlanych) dobrą praktyką a niekiedy wymogiem organów nadzorujących (Urzędu Gminy, RODŚ itd.) jest nadzór:

  • dendrologiczny – mający na celu ochronę zadrzewienia w procesie realizacji projektu;
  • przyrodniczy – mający na celu ochronę grup  gatunków chronionych i ich siedlisk w miejscu występowania lub przeniesienie ich do siedlisk zastępczych.

Nadzór podsumowany jest raportem zawierającym opis prac. 

W trakcie przeniesienia okazów pachnicy próchniczki (Osmoderma sp.) do siedliska zastępczego

Potrzebujesz nadzoru dendrologicznego lub przyrodniczego?

FANGORN_logo okrag