Polskie standardy w arborystyce

Zapewnienie  stałego dostępu do usług ekosystemowych zadrzewień przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie ryzyka wymaga systematycznych zabiegów inspekcyjnych i wykonawczych realizowanych według najlepszych dostępnych standardów branżowych. 

Podstawową regulacją w zakresie zadrzewień i terenów zieleni  jest oczywiście Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) razem ze wszystkimi aktami powiązanymi i wykonawczymi.

Standaryzacja jest niezbędna dla uszczegółowienia powyższych aktów i zapewniania jakości oraz porównywalności prac w czasie.

Aktualnie w Polsce opublikowane są:

  1. Standard Inspekcji i Diagnostyki Drzew – SIIDD 001:2021
  2. Standard Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni w Procesie Inwestycyjnym – SODIZ 001:2021
  3. Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew – SCIPD 001:2021
  4. Zadrzewienia przydrożne – propozycja instrukcji dla zarządców dróg

   Czytaj więcej na www.drzewa.org.pl/standardy

Poszczególne miasta w Polsce przyjmują drogą stanowienia prawa miejscowego  własne regulacje dotyczące zadrzewień lub przyjmują (adaptują) powyższe np.: Poznań, Płock, Rzeszów itd.

Ponadto dostępny jest pakiet „Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach” opracowany przez Fundację Sędzimira.

Jeśli chciałbyś wprowadzić standardy ochrony drzew w swojej gminie lub instytucji  – zadzwoń. Mogę pomóc Ci w procesie wdrażania i szkoleniach. 

Podobne wpisy