Drzewa pomnikowe, sędziwe i weterańskie

Drzewa pomnikowe, sędziwe oraz weterańskie to okazy o szczególnej wartości ze względu na wiek, rolę w krajobrazie i zakres usług ekosystemowych. Struktura, architektonika i fizjologia tych drzew posiada szczególne cechy, które należy uwzględnić. Często w tych drzewach siedliska znajdują rzadkie, cenne i chronione gatunki stworzeń. Podobnie wyjątkowa jest gleba (siedlisko), w której przez stulecia żyje sędziwy okaz  i warto chronić ją w szczególny sposób.   Z tych powodów dobrą praktyką jest sporządzanie indywidualnych planów opieki dla tych wyjątkowych drzew. Inspektor podejmujących się sporządzenia takiego planu opieki powinien posiadać doświadczenie w tym zakresie.

W Europie certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zakresie tej grupy drzew jest VetCert.  

 

Potrzebujesz inspekcji drzew pomnikowych, sędziwych lub weterańskich?

FANGORN_logo okrag