mgr inż. Adam Juźwiak

przyrodnik, arborysta, inżynier leśnictwa, Certyfikowany Inspektor Drzew (CID/87/2017), Certyfikowany Konsultant drzew pomnikowych, weterańskich i sędziwych – VetCert, Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym (Nr 208/S-04/04/2022), specjalista GIS, muzealnik, Społeczny Opiekun Zabytków (zakres: zieleń zabytkowa), edukator przyrodniczy, specjalista ds. ochrony przyrody w zakresie gatunków związanych z zadrzewieniami. Jest wykładowcą i egzaminatorem Instytutu Drzewa, członkiem zarządu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, członkiem zarządy Sekcji Diagnostyki Drzew Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Autor opracowań i ekspertyz, tekstów i filmów popularnonaukowych oraz publikacji o charakterze naukowym. W latach 2010-2020 związany z Działem Przyrody Muzeum w Kwidzynie (oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku) gdzie pełnił funkcję Kustosza Kolekcji Przyrodniczej.

Wykształcenie

 • 2003-2008 – Studia na Wydziale Leśnym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu o specjalizacji Ochrona Środowiska Leśnego (praca dyplomowa pt.: Opieńkowa zgnilizna korzeni na przykładzie drzewostanów świerkowych Nadleśnictwa Kolbudy pod kierunkiem prof. dr hab. M. Mańki).
 • 2009-2010 – Studia podyplomowe „GIS w ochronie przyrody” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (praca dyplomowa pt.: „Wykorzystanie GIS w edukacji ekologicznej” pod kierunkiem  dr hab. E. Osady, prof PWr)
 • 2017-2018 – Studia podyplomowe „Muzealnictwo” w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (praca dyplomowa pt.: „Rys historii zbiorów przyrodniczych i Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie” pod kierunkiem prof. dr hab. A. Rottermunda)
FANGORN_logo okrag
logoeko
id_ LOGO
ptd-logo
 1. Juźwiak A., (2002) Preferencje paszowe krów i koni w rezerwacie ornitologicznym Beka; OTOP – materiały niepublikowane
 2. Juźwiak A. (2008) Opieńkowa zgnilizna korzeni na przykładzie drzewostanów świerkowych Nadleśnictwa Kolbudy [praca magisterska] Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Mańka M., Juźwiak A. (2010) Intensity of Armillaria root rot occurrence in selected Norway spruce stands of Kolbudy Forest District, Konferencja IUFRO
 4. Juźwiak A. (2009) Propozycja okazów drzew matecznych dęba szypułkowego w wyłączonym drzewostanie nasiennym Długa Goślina, [maszynopis] Nadleśnictwo Łopuchówko, Murowana Goślina
 5. Juźwiak A. (2009-10-1) ekoLasy, Gazeta Wyborcza, Poznań
 6. Juźwiak A. (2009-09-17) Puszcza Zielonka, Gazeta Wyborcza, Poznań
 7. Juźwiak A. (2009-09-24) Technologia na usługach lasu, Gazeta Wyborcza, Poznań
 8. Juźwiak A. (2010) Wspomnienia meteorytu – zimowy szkic z rezerwatu „Meteoryt Morasko” Poznajmy Las 1, 29-30
 9. Juźwiak A. (2010) Pierwsze cuda wiosny – rezerwat „Śnieżycowy Jar” Poznajmy Las 2, 6-7   
 10. Juźwiak A. (2010) Wykorzystanie darmowych aplikacji WebGIS i WebMappingowych na potrzeby edukacji ekologicznej i regionalnej na przykładzie pomników przyrody miasta Kwidzyna, [praca dyplomowa] Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 
 11. Juźwiak A. (2011) Zielnik J. Peila – opis kolekcji. [maszynopis] Muzeum w Kwidzynie 
 12. Juźwiak A. (2012) Zadrzewienia liniowe Doliny Wisły – historia, znaczenie, ochrona [w] Pająkowski J., Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły, I:51-56; Świecie
 13. Juźwiak A. (2012) Herbarium Johann’a Peil’a – dzieło przyrodnika sprzed epoki [w] Pająkowski J., Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły, I:62-67; Świecie
 14. Juźwiak A. (red.), Sudoł D. (2012) Wystawa przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie. Przewodnik dydaktyczny. Stowarzyszenie Eko‑Inicjatywa, Kwidzyn, ISBN 987-83-928027-4-7
 15. Juźwiak A. (2013) Lokalny program kształtowania zadrzewień przydrożnych w gminie Mikołajki Pomorskie; Program Drogi Dla Natury, Stow. Eko-Inicjatywa, Kwidzyn
 16. Juźwiak A. (2014) Lokalny program kształtowania zadrzewień przydrożnych w gminie Gardeja; Program Drogi Dla Natury, Stow. Eko-Inicjatywa, Kwidzyn
 17. Juźwiak A. (2014) Alejowy przypadek – niełatwe decyzja związane z drzewami [w] Józefczuk J. i in. Drzewa wokół nas. Pakiet edukacji przyrodniczej o drzewach i alejach. Fundacja Eko-Rozwoju, Wrocław
 18. Juźwiak A. (2014) Cyfrowa aleja – nowoczesne technologie w ochronie drzew [w] Józefczuk J. i in. Drzewa wokół nas. Pakiet edukacji przyrodniczej o drzewach i alejach. Fundacja Eko-Rozwoju, Wrocław
 19. Juźwiak A. (2015) Lokalny program kształtowania zadrzewień przydrożnych w gminie Morzeszczyn; Program Drogi Dla Natury, Stow. Eko-Inicjatywa, Kwidzyn
 20. Juźwiak A. (2016) Lokalny program kształtowania zadrzewień przydrożnych w gminie Miłoradz; Program Drogi Dla Natury, Stow. Eko-Inicjatywa, Kwidzyn
 21. Juźwiak A., Pękal A. (2017) Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768) na Pojezierzu Iławskim; Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 2, 138-139
 22. Maksymiuk G.,Suchocka M., Błaszczyk M., Juźwiak A. (2017) Nowe technologie i możliwości ich zastosowania w badaniu preferencji społecznych względem zarządzania krajobrazem; Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 36 (99-112) 
 23. Juźwiak A. (2017) Koncepcja zarządzania zielona infrastruktura na wybranych odcinkach dróg krajowych nr 55 i 22 stanowiących obiekt cenny kulturowo oraz przyrodniczo. Stow. Eko-Inicjatywa, Kwidzyn
 24. Suchocka M., Błaszczyk M., Juźwiak A. (2018) Transit versus nature. Value depreciation of road alleys. Case study: Gamerki-Jonkowo (złożony, oczekuje na publikację)
 25. Juźwiak A. (2018) Rys historii kolekcji przyrodniczej oraz Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie na tle kolekcjonerów i badaczy historii naturalnej regionu zachodniej cz. historycznych Prus [praca dyplomowa] Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski 
 26. Juźwiak A. (2019) Rola konstrukcji z gliny dla cennych owadów zapylających [w] Rulewicz J. Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja (Materiał ogólnopolskiej konferencji naukowej) Malbork 2018, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.   
 27. Juźwiak A. (2019) Muzealnictwo przyrodnicze na terenie historycznych Prus od XVIII wieku do współczesności [w] Trupinda J. Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II Wojnie Światowej, Muzeum Zamkowe w Malborku 
 28. Juźwiak A. (2021) Jak to drzewiej bywało. Kontekst historyczny ochrony drzew [w] Józefczuk J. i.in. Poradnik przyjaciół drzew, Fundacja EkoRozwoju
 29. Juźwiak A. (2022), Dąb „Hugo Conwentz”  i kwidzyńskie „Zabytki Przyrody”, Schody Kawowe, Kwidzyn (oczekuje na publikację, data złożenia 31.12.2022)

Udział w projektach

2004-2005 – Nowe życie Puszki  [Fundacja na rzecz odzysku aluminium „Recal”, Warszawa]

2008 – Gospodarka odpadami w Polsce [Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków]

2008-2010 – Sklep – Wysypisko – Droga jednokierunkowa? [Ośrodek Działań Edukacyjnych „Źródła”, Łódź; Koordynator i edukacja na terenie Poznania]

2010-2023 – Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Kwidzyna [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2011-2012 – Ochrona siedlisk pachnicy dębowej w powiecie kwidzyńskim i sztumskim [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2012-2014 – KuBaNa – Badawcza edukacja mieszkańców Kwidzyna [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2012-2013 – Drogi dla Natury – Kampania na rzecz zadrzewień [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2013-2014 – Ochrona zadrzewień w krajobrazie kulturowym [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2013-2016 – Drogi dla Natury – Kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2017-2021 – Drzewa dla zielonej Infrastruktury Europy [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2019 – Pielęgnacja pomnikowej alei w Rzucewie [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn; Nadmorskie Park Krajobrazowy]

2019 – 2022 – Super moc przedszkolaków [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2019-2025 – Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego [Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie; Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2021-2023 – Edukacja ekologiczna mieszkańców obszarów wiejskich [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2021-2023 – Obywatele z Eko-Inicjatywą [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2022-2023 – W trosce o drzewa [Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn]

2023 – Gdańska Karta dla Drzew [Gdański Zarząd Dróg i Zieleni] 

już niedługo…..

 1. Dąb szypułkowy „Młynarz” [m. Kwidzyn] – PL.ZIPOP.1393.PP.2207011.7821
 2. Dąb szypułkowy „Święty Franciszek” [m. Kwidzyn] – PL.ZIPOP.1393.PP.2207011.7822
 3. Dąb szypułkowy „Mikołaj Vodka” [m. Kwidzyn] – PL.ZIPOP.1393.PP.2207011.7823
 4. Dąb szypułkowy „Hugo Conwentz” [m. Kwidzyn] – PL.ZIPOP.1393.PP.2207011.7980
 5. Platan klonolistny „Wincenty” [Prabuty]
 6. Dąb szypułkowy „Raj” [Ryjewo]