Inwentaryzacja i inspekcja drzew

Inwentaryzacja i inspekcja drzew to podstawowe narzędzia służące do zarządzania zadrzewieniami. Aby skutecznie dbać o drzewa zapewniając maksymalizacje ich usług ekosystemowych przy minimalizacji ryzyka w otoczeniu konieczne jest rozpoznanie ich ilości, stanu i rozmieszczenia. 

Zgodnie ze Standardem Inspekcji i Diagnostyki Drzew:   

Inwentaryzacja odpowiada na pytanie: ile (ilość sztuk) , jakich (gatunki, rozmiary) posiadamy drzew oraz gdzie (lokalizacja) możemy je znaleźć? Inwentaryzacja nie jest oceną drzewa. W ramach inwentaryzacji warto oznaczyć drzewa tabliczkami rejestracyjnymi.

Inspekcja (in. ocena podstawowa) dostarcza informacji o stanie drzewa: kondycji, stabilności, witalności, wartości dendrologicznej, kompozycji, gatunkach towarzyszących itd., jego otoczeniu oraz zabiegach do wykonania. Inspekcja wykonywana jest w oparciu o zmysły inspektora oraz podstawowe narzędzia jak lornetka, sonda arborystyczna czy młotek. 

Rozmieszczenie drzew w klasach wieku w Parku zabytkowycm w Stążkach (gm. Mikołajki Pom.)

Znakowanie drzew jest ważnym narzędziem we właściwym i długofalowym zarządzaniu drzewami. Ułatwia odnalezienie, identyfikację okazów, zapobiega pomyłkom co może być bardzo pomocne, szczególnie w trakcie procesu inwestycyjnego czy pielęgnacji. Jest też informacją dla społeczności, że drzewo posiada swojego zarządcę i jest zadbane.

Schemat poziomów zarządzania zadrzewieniami

Potrzebujesz inwentaryzacji lub inspekcji drzew?

FANGORN_logo okrag