Inwentaryzacja i raporty przyrodnicze

Rozpoznanie charakterystyki środowiska, w którym planujemy realizację projektu lub inwestycji jest rozsądne a w niektórych przypadkach  wymagane przez prawo. Ocena komponentów środowiskowych, przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, zabytkowych i społecznych oraz zmian jakie w nich może powodować inwestycja  to ważne zadanie inwestora. 

 

Potrzebujesz inwentaryzacji przyrodniczej lub raportu środowiskowego?

FANGORN_logo okrag