Polskie standardy w arborystyce

Zapewnienie  stałego dostępu do usług ekosystemowych zadrzewień przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie ryzyka wymaga systematycznych zabiegów inspekcyjnych i wykonawczych realizowanych według najlepszych dostępnych standardów branżowych.  Podstawową regulacją w zakresie zadrzewień i terenów zieleni  jest oczywiście Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) razem ze…