||

Letni (nieprzewidywalny) upadek konaru

Letni upadek konaru (summer branch drop, SBD) to termin opisujący wyłamywanie się dużych konarów drzew bez oczywistej przyczyny w okresie letnim. Kiedy zwykle występuje? Zjawisko zwykle występuje w miesiącach letnich przy braku większego obciążenia wiatrem przy jednoczesnym braku postrzegalnych cech diagnostycznych wskazujących na osłabienie. Odnotowano jego występowanie po ulewnym deszczu, który poprzedzony był przedłużającym się okresem…