Tomografia akustyczna drzew

(STo, ang. Sonic Tomography) – metoda bezinwazyjna bazująca na zjawisku rozchodzenia się dźwięku w ośrodku (np.: drewno zielone pnia określonego gatunku) ze stałą prędkością. Zmiana ciągłości ośrodka (np.: obecność przeszkód, rozkładu lub ubytku) będzie wpływała na zmiany prędkości przepływu. Tomografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach technicznych, inżynierii czy medycynie. W przypadku arborystyki do badania akustycznego…

||

Letni (nieprzewidywalny) upadek konaru

Letni upadek konaru (summer branch drop, SBD) to termin opisujący wyłamywanie się dużych konarów drzew bez oczywistej przyczyny w okresie letnim. Kiedy zwykle występuje? Zjawisko zwykle występuje w miesiącach letnich przy braku większego obciążenia wiatrem przy jednoczesnym braku postrzegalnych cech diagnostycznych wskazujących na osłabienie. Odnotowano jego występowanie po ulewnym deszczu, który poprzedzony był przedłużającym się okresem…