Tomografia akustyczna drzew

(STo, ang. Sonic Tomography) – metoda bezinwazyjna bazująca na zjawisku rozchodzenia się dźwięku w ośrodku (np.: drewno zielone pnia określonego gatunku) ze stałą prędkością. Zmiana ciągłości ośrodka (np.: obecność przeszkód, rozkładu lub ubytku) będzie wpływała na zmiany prędkości przepływu. Tomografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach technicznych, inżynierii czy medycynie. W przypadku arborystyki do badania akustycznego…

|

Dąb Hugo Conventz i kwidzyńskie „Zabytki Przyrody”

W ramach świętowania tegorocznego (22 kwietnia 2024) Dnia Ziemi odbyło się spotkanie autorskie promujące specjalne wydanie kwidzyńskiego periodyku „Schody Kawowe” poświęconego w całości przyrodzie. Jest w nim artykuł, w którym dzielę się moją małą cegiełką do rozpoznania dziejów ochrony „zabytków przyrody” Pomorza oraz upamiętnienia zapomnianej postaci Hugo Conventz’a – pomorskiego promotora ochrony przyrody w Europie…

||

Letni (nieprzewidywalny) upadek konaru

Letni upadek konaru (summer branch drop, SBD) to termin opisujący wyłamywanie się dużych konarów drzew bez oczywistej przyczyny w okresie letnim. Kiedy zwykle występuje? Zjawisko zwykle występuje w miesiącach letnich przy braku większego obciążenia wiatrem przy jednoczesnym braku postrzegalnych cech diagnostycznych wskazujących na osłabienie. Odnotowano jego występowanie po ulewnym deszczu, który poprzedzony był przedłużającym się okresem…

169 lat temu urodził się Hugo Conwentz

20 stycznia 1855 roku w kamienicy pod „Czerwoną Ręką” w St. Adalbert (dziś św. Wojciech) koło dzisiejszego Gdańska w mennickiej rodzinie urodził się Hugo Conwentz. Hugo jako wychowanek Teodora Baila (przew. gdańskiego Towarzystwa Przyrodników) po studiach we Wrocławiu i Getyndze zostanie Dyrektorem Muzeum Prowincjonalnego Prus Zachodnich. Potem rozwinie i wdroży ideę Aleksandra v. Humboldta ochrony…

Polskie standardy w arborystyce

Zapewnienie  stałego dostępu do usług ekosystemowych zadrzewień przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie ryzyka wymaga systematycznych zabiegów inspekcyjnych i wykonawczych realizowanych według najlepszych dostępnych standardów branżowych.  Podstawową regulacją w zakresie zadrzewień i terenów zieleni  jest oczywiście Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) razem ze…

|

Konferencja „Zieleń w zespołach zabytkowych…”

Wspominałem już, że drzewa i zabytki ( Natura i Kultura) to dobrana para. Wczoraj, 5 kwietnia 2023 roku, miałem przyjemność opowiadać o wartości drzew w ramach sesji: „Zieleń w zespołach zabytkowych w polityce i praktyce konserwatorskiej. Nowe potrzeby miast. Nowe Doktryny” organizowanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniw. Warszawskiego….